Skogsbruk

Till godset hör 800 ha skog som förvaltas av SUSAB.