Kontakt

Växtodling & Driften:
Inspektor Anders Malmström
Tel: 0708-539 215
Mail: anders.malmstrom(a)tshb.se
Skogsbruk:
Skogsutveckling Syd AB (SUSAB)
Skogsförvaltare, Jon Kippel

Telefon: 0706-478 957
Mail: jon.kippel(a)susab.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi & Administration:
VD Ulf Trolle
Tel: 0705-902 322
Mail: ulf.trolle(a)trollenasgods.se

Jakt & Viltvård:
Jaktansvarig: Mats Jönsson
Telefon: 0703-315 474
Mail: mats.skarhult(a)telia.com