Jordbruk

Växtodlingen och Driften:
Trollenäs ligger 5 km NV om Eslöv. Jorden består av lättbrukade mellan leror med mycket god arrondering. Arealen uppgår till 1 200 ha.

Växtodlingen består av konventionellt odlade grödor så som vete, maltkorn, raps och sockerbetor. All spannmål lagras på Trollenäs i stora lagringssilos och planlager, när det är som mest kan det maximalt lagras 10 000 ton.

All administration, produktion och driftsledning utgår från Trollenäs och transporter av spannmål vid skörd går med lastbil till godset, där de torkas och lagras

Totalt är det inklusive inspektorn 5 anställda i driften och i administrationen.

Maskinparken består av:

4 traktorer, 2 tröskor, 1 lastare, och 1 växtskyddsspruta.